Skellefteå

Kommunala gymnasieskolorna blir kvar

Skellefteås tre kommunala gymnasieskolor, Anderstorp, Balder och Kaplanskolan blir kvar. Det beslutade kommunfullmäktige i Skellefteå i dag.

På grund av den kraftiga elevminskningen och konkurens från friskolor så har politikerna diskuterat flera olika förslag om att lägga ner en av skolorna.

Nu blir alltså alla skolor kvar, men beslutet innebär också att det kommer att bli tomma lokalytor på respektive skola som måste fyllas med annan verksamhet .

Även Naturbruksgymnasiet i Burträsk blir kvar, och kommer enligt ett tidigare beslut att drivas vidare som intraprenad.