Umeå

Kåtor och is ska sälja Umeå

Ishus och samekåtor ska sälja Umeå ute i Europa. Ett tiotal storstäder ska få besök hösten 2013 som ett led i att marknadsföra kulturhuvudstadsåret 2014.

En isbyggnad ska byggas på en central plats i städerna. I huset ska det finnas en isbar. Det ska även byggas samiska kåtor byggas upp, liksom ytor för utställningar, film, musikuppträdanden och mat. Det hela ska bekostas av sponsorpengar och pengar från EU. Turnén avslutas under 2014 i Umeå.