Fäboliden

Positiva resultat från provborrning

Gruvbolaget Lappland Goldminers i Lycksele redovisar resultatet av vinterns provborrningar i Fäboliden. Bolaget har hittat mer guld i de delar av fyndigheten som ligger djupt men bedöms som guldrikast. Företaget vill nu inrikta sig på att bryta de guldrika delarna.

Mineraltillgången har skrivits upp med 13 % och bolagets VD Kjell Larsson säger i ett pressmeddelande att de nya borresultaten stärker nuvarande planer för en gruva i Fäboliden.

I december förra året övergav Lappland Goldminers planerna på en jättegruva i Fäboliden eftersom den troligen skulle bli svår att få lönsam.