Japan

Länsföretag vill bygga nödbostäder

1:35 min

Invånarna i det katastrofdrabbade Japan är i stort behov av bostäder och intresset av att vilja hjälpa till är också stort i Sverige och i Västerbotten. Svenska företag, varav ett tiotal från länet, har lämnat ett gemensamt anbud på en ritning av ett hus som kan användas som nödbostad.

Trä- och Möbelföretagen, TMF, arbetar med att utveckla ett koncept som gör det möjligt att snabbt kunna leverera temporära bostäder vid till exempel naturkatastrofer. Det här arbetet startade som en följd av katastrofen i Japan.

Det gemensamma svenska anbudet, som tagits fram och ritats av ett Skellefteåföretag, har nu skickats till ministeriet i Tokyo som totalt tagit emot 300 anbud från hela världen. Hälften sållades bort innan de skickades vidare ut till de drabbade regionerna som nu ska bestämma sig för vilket hus de vill bygga.

Den svenska ritningen har uppmärksammats i de japanska medierna.
– Både politiker och andra som vi har varit i kontakt med, har tyckt att det svenska förslaget vi tagit fram har varit väldigt bra. Det dem dock har sagt är att det kanske har varit lite för bra för temporära bostäder, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på Organisationen Trä- och Möbelföretagen.

Enligt Rosenkilde kommer de drabbade japanerna att bo i de temporära bostäderna i två till tre år.