Sverige

Alla bowlinghallar måste bli säkrare

Alla landets bowlinghallar måste säkra sina farliga kägelmaskiner. Utomlands har dödsolyckor skett, men även personal i Sverige har råkat illa ut.

De helautomatiska maskinerna som hanterar käglorna har rörliga delar som är oskyddade, vilket strider mot gällande anvisningar. Att risken för att fastna eller klämmas är uppenbar för den som tittar in i det ofta trånga utrymmet bakom bowlingbanorna.

– Sådana maskiner skulle aldrig tolereras ute i industrin, säger Bernt Nilsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket, till TT.

Nu ska hallarna inspekteras, och hallägarna måste åtgärda problemen. Och det kan bli dyrt, cirka 15 000 kronor per bana eller mer beroende på teknisk lösning.

Verket har redan inlett sina inspektioner. Över 300 hallar får besök. Efter inspektionen får hallägaren ett halvår på sig att lämna in en handlingsplan. Åtgärderna ska vara genomförda inom två år.

För hallägaren blir kostnaden cirka 15 000 kronor per bana eller mer beroende på teknisk lösning. Att sätta burar runt de farliga maskindelarna är en metod, ljusstrålar som stoppar maskinen när de bryts en annan.

För en vanlig hall med 10-12 banor handlar det om en investering på minst 150 000-180 000 kronor.

– Får man lite tid på sig borde man klara av den kostnaden, säger generalsekreterare Holger Martinsson i Sveriges bowlinghallars förbund till TT.

– Det är bra att vi säkrar upp mot skador, fast det har inte hänt speciellt mycket i maskinerna under årens lopp, säger han efter 45 år i branschen.

Arbetsmiljöverket har tagit del av erfarenheterna från bland annat Storbritannien och Danmark där dödsolyckor inträffat.

– Vi måste ta detta på allvar och se till att det inte händer här, säger Bernt Nilsson.

De kända svenska olycksfallen har framför allt skett i samband med driftsstörningar, service och underhåll.

Efter kritik från europeiska tillsynsmyndigheter, däribland Arbetsmiljöverket, har de två dominerande amerikanska maskintillverkarna börjat se över sina konstruktioner. Nytillverkade maskiner har skydd när de säljs i Europa.

Lars Pedersen/TT