Västerbottens läns landsting

Fritt val också för barn och unga

I framtiden kan även barn och unga få välja vilken tandläkare de vill gå till. Landstinget ska utreda ett valfrihetssystem ungefär som primärvårdens Hälsoval.

Samtidigt säger landstinget upp avtalet med Privattandläkarföreningen om tandvård för barn och unga. Det går inte ihop med Lagen om offentlig upphandling.