Mobbning på universitetet

Universitetet i uttalande om mobbningen

Med anledning av P4 Västerbottens granskning om Homa Mirzaies situation på Umeå universitet har universitetet nu gått ut med ett pressmeddelande.

Den 13 juni inleds en rättegång som ska avgöra en långdragen tvist mellan Umeå universitet och en anställd. Den universitetsanställde har stämt Umeå universitet för ogiltig uppsägning.

Omständigheterna runt rättegången har uppmärksammats i media. Det har också förekommit påståenden om att företrädare för Umeå universitet förtiger omständigheter och händelser i fallet. Som arbetsgivare kan Umeå universitet aldrig kommentera ett pågående personalärende, ett ärende som dessutom är föremål för en juridisk prövning. Universitet har i många år fört en dialog med den anställde och gjort flera utredningar enligt de rutiner som finns. De åtgärder som universitetet har vidtagit är en del av det material som tingsrätten nu ska ta ställning till.