Västerbotten

Nya regler kan tvinga bowlinghallar att stänga

1:38 min

Efter dödsolyckor utomlands granskar Arbetsmiljöverket nu kägelmaskinerna i Sveriges bowlinghallar. För många kommer det att krävas dyra investeringar för att åtgärda säkerheten och det kan också innebära att hallar tvingas slås igen.

Det tror Jörgen Kågström, som driver Bowlingkompaniet i Skellefteå. Han säger att inspektionerna diskuterats mycket bland de som driver bowlinghallarna:

– Det är ju inget jättejubel över det här så att säga, så det finns säkert de som kan få problem, helt klart, säger han.

Det är utomlands som de allvarliga dödsolyckorna skett och än så länge inte i Sverige.

Enligt Arbetsmiljöverket är det istället tillbud som klämskador och halkolyckor som förekommer. Eftersom det finns två dominerande leverantörer av maskiner, ser också bristerna i säkerhet ut på liknande sätt i hela landet.

– Därför ska alla bowlinghallar få besök, det ska inte bli en konkurrensfråga, säger Monica Torgrip, enheten för teknik och marknadskontroll, vid Arbetsmiljöverket.

Inspektionerna ska göras på samtliga 300 bowlinghallar i Sverige. Efter det får ägaren två år på sig att åtgärda bristerna. För många kan det bli kostsamt och krävas stora investeringar.

– Det kan kosta mellan 15 000 och 25 000 kronor per bana, säger Jörgen Kågström.

Han tycker att det är bra att det satsas på säkerheten, men att Arbetsmiljöverket siktar lite över målet med den här stora nationella inspektionen. Istället borde de ha analyserat riskerna mer noggrant och i samarbete med hallägarna.

– De borde ha tittat om det går att göra mindre åtgärder som är bättre, billigare och smidigare, säger Jörgen Kågström, som ännu inte varit med om några tillbud vid Bowlingkompaniet.

– Vill jag göra något så slår jag ju av maskinen. Dessutom stannar våra maskiner om något fastnat. Det finns säkerhetsbrytare, säger Jörgen Kågström.

Tror du att ni får godkänt vid inspektionen, eller att verket har något att anmärka på?

– Som det ser ut nu får vi inte godkänt, säger Jörgen Kågström som driver Bowlingkompaniet i Skellefteå