Smittan Skellefteå

Spår av parasiten kvar i avloppsbrunn

Det finns fortfarande spår av av parasiten Cryptosporidium i Skellefteås avlopp.

I samband med dykningarna i Klintforsån förra veckan upptäcktes en avloppsledning som var tät och det var provet från den brunnen som innehöll Cryptosporidium.

Miljöinspektören Anna Bodén säger att det inte går att avgöra exakt hur länge parasiterna funnits i avloppsbrunnen eller när stoppet i ledningarna uppstod.

Därför går det heller inte att avgöra om avloppsbrunnen är orsaken till smittspridningen, säger Anna Boden.

I går onsdag (18/5) sänktes klorhalten i dricksvattenet för att spåra så kallade indikatororganismer som är enklare att analysera och kan hjälpa till att hitta eventuella smittkällor.

De första provsvaren väntas i morgon eftermiddag.

Under natten mellan tisdag och onsdag började monteringen av UV reningsanläggningen i vattenverket Abborren.

Arbetet fortsätter nästa vecka och målsättningen är att UV-anläggningen ska finnas på plats i månadsskiftet maj/juni.

Sedan börjar ett omfattande arbete med att spola vattenledningsnätet, och det är idag osäkert när Skellefteborna kan dricka Abborrens vatten igen utan att koka det.