Jörn

Hälsocentral får kritik

Hälsocentralen Jörns hälsogemenskap får kritik från landstingets smittskyddsläkare. Trots flera påminnelser så har hälsocentralen inte anmält att man upptäckt hepatit C-smitta hos en patient, något man enligt smittskyddslagen måste göra.

Nu överlämnar smittskyddsläkare Stephan Stenmark ärendet vidare till socialstyrelsen.

Hepatit C orsakar inflammation i levern och smittar oftast via blod.