Västerbottens län

Omläggning av mobilnätet i natt

I natt genomförs ett frekvensbyte inom GSM 900-nätet i Sverige. Något som kan göra det svårt att ringa, samtal kan brytas och den mobila datatrafiken påverkas. Avbrottet kommer att på de flesta ställen vara ett par minuter. Som längst kan avbrottet vara upp mot två timmar.

Frekvensbytet genomförs för att nätet ska bli bättre och för att nya tjänster ska kunna användas. Hemtelefoner och mobiler som använder sig av 3G-nätet berörs inte.

Mobiloperatörerna, Telia, Tele2, Telenor och Hi3G, har gemensamt arbetat fram en lösning för omläggningen så att nödsamtal till 112, så långt det är möjligt, ska kunna kopplas fram. Frekvensbytet är planerat så att minst en operatör hela tiden har sitt GSM 900-nät i drift.

Det kommer att vara möjligt att ringa 112 genom att man automatiskt kopplas upp mot det nät som är i gång. Enda undantaget är om man befinner på en plats där bara en operatör har täckning. De områden som berörs av detta är framförallt glest befolkade delar av Norrland.