Åsele/Lycksele

Vindkraftsbygge överklagas

Länsstyrelsens beslut att tillåta en vindkraftverkanläggning på Hultet, Tattarliden och Stordalsliden inom Lycksele och Åsele kommuner överklagas till miljödomstolen av en markägare i Åsele.