Umeå

"Det finns en bild av naturvetare som ett manligt geni"

1:45 min

Idag presenterade Anita Hussénius, universitetslektor i organisk kemi vid Uppsala universitet ett pågående forsknings och interventionsprojekt på lärarprogrammet.

– Det finns en bild av naturvetare som ett manligt geni som i sin ensamhet löser de stora naturvetenskapliga frågorna, säger Anita Hussenius,

Projektet sker i syfte att öka genusmedvetenheten hos blivande lärare.

I projektet utforskas lärarstudenters relation till lärande och undervisning i naturvetenskap.

Dagens föreläsning var ett samarrangemang mellan Umeå centrum för genusstudier, Umeå School of Education och Teknisk-Naturvetenskapliga Fakulteten vid Umeå universitet.