Skellefteå

Flytande bostäder närmare beslut

Planerna på flytande bostäder i Skellefteälven går vidare. Det är företaget Shipshapehomes som vill bygga nio lägenheter på flytande skrov i älven i höjd med Älvsbacka.

Kommunens tjänstemän har nu fått uppdraget att utreda om det är tekniskt möjligt att bygga de flytande lägenheterna, och att ansluta bostäderna till kommunalt vatten och avlopp.