Mobbning på universitetet

Domen faller 8 juli

Domen i målet mellan universitetsläraren Homa Mirzaie och Umeå universitet faller 8 juli. Då avgörs om universitet har rätt när man hävdar allvarlig misskötsel och stora samarbetssvårigeter under 13 års anställning, och att man gjorde rätt som sa upp henne. Eller också får Homa rätt i att hon trakasserats och mobbats av kolleger och arbetsledning.

Rättegången mellan universitetsläraren och hennes arbetsgivare universitetet i Umeå påbörjades i måndags och avslutades först i torsdags. Då hade rättegången avbrutits efter halva den planerade tiden på grund av Homa Mirzaie bröt samman under ett långt förhör med universitetets personalkonsulent.

Homa Mirzaie som stämt universitetet för uppsägning utan saklig grund, och för att ha utsatt henne för diskriminering både på grund av etnicitet och kön stängdes av från sitt arbete som lärare efter 13 år. Universitetet hävdar kontinuerlig misskötsamhet och allvarliga samarbetssvårigheter.

Homa Mirzaie protesterar mot den beskrivningen och anser att hon både trakasserats och mobbats av arbetskamrater och att arbetsgivaren inte agerat mot detta och mot allvarliga hot från en manlig forskarstuderande.

Det manliga arbetsmiljöombudet sa till och med att Homa redan efter ett par år på 90-talet upplevde sig kränkt av medarbetare utan att försöka stoppa det. Han hävdade under rättegången att det är arbetsgruppen som blivit mobbad.

Homa Mirzaie kräver både skadestånd för kränkningarna och för förlorad arbetsinkomst med sammanlagt över 1,5 miljon kronor.