Västerbotten

Ökad snömängd kan slå ut fjällväxter

1:28 min

Det visar en studie av Umeåforskaren Johan Olofsson vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap på Umeå universitet.

I sju år studerade Johan Olofsson och hans kollegor effekten av ett ökat snötäcke på fjällens växtsamhällen.

Under de första åren av långtidsförsöket gynnades växterna som förväntat av ett ökat snötäcke, som skyddade växtsamhällen i det hårda klimatet, men efter sex år så förändrades detta totalt när en svampparasit tog över och dödade majoriteten av kråkrisskotten, vilken är den dominerande arten i dessa ekosystem.

Upptäckten var något som forskarteamet inte förväntat sig, säger Johan Olofsson.

– En viktig upptäckt för att förstå och förutspå effekten av hur klimatförändringar påverkar växter, i det här fallet är det viktigare att förstå hur sjukdomen ändras än hur växten eftersom det får mycket större konsekvenser.