Umeå

Järnvägstorget färdigt om ett år

1:21 min

På grund av Botniabanan så byggs det för fullt vid järnvägsstationen i Umeå. Stationen och perrongen rustas upp och byggs om och det ska bli en ny gång- och cykeltunnel mellan Järnvägstorget och Haga.

Tunneln ska också fungera som en förbindelse mellan tågplattformarna.

För tillfället kan det på grund av bygget upplevas som ganska krångligt köra bil vid Järnvägsallén och Rådhusesplanaden i centrala Umeå.

– Det är tillåtet att svänga in här, men själva projektet kommer inte vara färdigt förrän sommaren-hösten 2012 och infarten kommer göras färdigt nästa sommar, säger Carl Arnö som är projektchef hos Umeå kommun.

Hur kommer det bli med det gamla stationshuset?

– Till en början kommer det gamla stationshuset att rustas upp. Sedan är ambitionen att vi ska bygga ett nytt resecentrum för bussar och tåg.

Kommer huset stå kvar?

– Ja, det är ett byggnadsminne, ett viktigt hus i Umeå.

Några av restaurangägarna tycker att de förlorar kunder på grund av bygget. Vad tänker du om det?

– Så är det säkert, det är ju deras upplevelse. Men det här projektet kommer göra det bättre för dem när det är färdigt.