Inlandsflyget

Inga besked om flyget i inlandet

1:59 min

Det är ont om tid att säkra inlandsflyget från Hemavan, Lycksele och Vilhelmina. Trafikverket jobbar för att trafiken ska flyta trots att upphandlingen överklagades och domstolen stoppade de nya avtalen.

Inlandsflyget är inte säkrat till vintern trots att allt syntes klart. Upphandlingen blev överklagad och därför har en domstol stoppat de nya avtalen som ska gälla från sista oktober. Trafikverket jobbar för att flygtrafiken från Hemavan, Lycksele och Vilhelmina ska flyta på som vanligt trots den rättsliga tvisten. Johan Holmér är upphandlingschef på Trafikverket tycker det är bra att en domstol reder ut om flygupphandlingar kan överklagas eller ej men det är ont om tid.

Flygbolaget Nexjet som idag flyger från Hemavan, Lycksele och Vilhelmina vann upphandlingen för nästa 4 årsperiod, det blev klart den 10:e juni. Men Word Wide Air, ett av de bolag som förlorade upphandlingen, överklagade hos Förvaltningsrätten i Falun. Förvaltningsrätten anser att saken ska prövas i domstol och beslutade att avtalen om fortsatt flygtrafik inte får skrivas under innan saken prövats.

Trafikverket anser att upphandlingen inte faller under Lagen om offentlig upphandling utan det är en upphandling enligt EU:s flygtrafikförordning som inte kan överklagas och har i sin tur överklagat till Kammarrätten. Där anser alla jurister utom en att Förvaltningsdomstolen har rätt. Slutligen har Trafikverket gått ända till Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare hette den Regeringsrätten) för att få klarhet i vad som gäller.

Sakfrågan kommer upp senare. World Wide Air som dragit igång rättsprocessen tar i sin överklagan upp tvivel om det vinnade bolaget Nexjet verkligen kan hålla vad de lovar om tidtabeller och antal flygstolar men så länge handlar det inte om vad som var rätt eller fel i upphandlingen utan bara om överklagandet ska tas upp i domstol eller inte. Det är i den frågan Trafikverket hoppas på besked från Högsta Förvaltningsdomstolen så snabbt som möjligt.