Lycksele

Så ska Lycksele bli tryggare

3:29 min

Lycksele kommun och Polisen i Västerbotten har skrivit ett samarbetsavtal som ska leda till ökad trygghet i Lycksele.

Även om brottsligheten är låg kan tryggheten bli bättre säger kommunalrådet Lilly Bäcklund som tillsammans med polisområdeschef Micael Lindahl undertecknade avtalet.

De flesta kommuner i länet har tecknat avtal med Polisen på senare år. Kommunen är den bästa samarbetspartner Polisen kan ha eftersom ingen annan part har en så stor roll i samhällsplaneringen lokalt, säger Micael Lindahl.

Visserligen har Lyckselepolisen och kommunen samarbetat tidigare men nu finns mål och strategier på papper. En nyhet är också att det brottsförebyggande arbetet ska utvärderas regelbundet. Det är viktigt att vi har samma bild av brottsligheten och vad problemen är i Lycksele, säger Micael Lindahl.

Områden som nämns är alkoholrelaterat våld, våld i nära relationer, narkotika, riskhelger och stora evenemang samt langning.