Västerbottens län

Resistanta bakterier ökar dödligheten

1:53 min

Resistenta stafylokocker, MRSA, kan öka risken för att dö med 50 procent. Det visar en ny stor internationell studie där bland annat professorn i infektionsmedicin, Håkan Hanberger och  Linköpings universitet varit med i arbetet.

Professor Håkan Hanberger i Linköping. (Den som behandlas för en MRSA-infektion på intensiven på sjukhus har en 50 procent ökad risk för att avlida. Det här visar en studie som omfattar nästan 14 000 patienter vid drygt tolvhundra intensivvårdsavdelningar på 75 sjukhus över hela världen.

Problemet med resistenta bakterier är mindre i Sverige än i andra länder - ännu så länge, säger Håkan Hanberger.

Studien, där bland annat forskare från Linköpings universitet varit med i arbetet, är den första som kunnat visa hur stor risken är att dö på grund av resistenta bakterier, säger professor Håkan Hanberger. Studien finns nu publicerad på nätupplagan av en internationell vetenskaplig tidskrift  - International Journal of Antimicrobial Agents -.

Håkan Hanbegrer anser att vi i Sverige nu måste höja ambitionsnivån för att minska risken för spridning av resistenta baketerier.

Reporter Raina Medelius SR Östergötland.

raina.medelius@sr.se