Politik & demokrati

Oppositionen frånkörd om Norrbotniabanan

1:30 min

Lokalpolitikerna i Sävar har inte fått en riktig chans att sätta sig in i och ta ställning hur Norrbotniabanan ska dras genom kommundelen. Två dagar i juli fick de på sig att yttra sig om kommundelsnämndens svar till Trafikverket, vilket Per Hansson, centerpartist och ledamot i Sävar kommundelsnämnd, är kritisk till.

– För det första att det inte kom på dagordningen så att vi hade kunnat diskutera det på riktigt. Och för det andra när man nu skriver ett förslag på tjänsteskrivelse att vi inte får ordentlig chans att bemöta eller komma med invändningar, säger Per Hansson, centerpartist och ledamot i Sävar kommundelsnämnd.

Umeå kommun ska tycka till om förslagen på de tre olika dragningarna för Norrbotniabanan genom kommunen. Sävar kommundelsnämnd har fått möjlighet att bidra till det samlade svaret till Trafikverket.

– Det som egentligen hände det var att den fjärde julil så skickar Lars Westlund, nämndssekreteraren, ut ett yttrande som har jag förstått senare består av en kopia på kommunens gamla yttrande om hur man vill ha en östlig dragning och en station i Sävar. Det skickar man ut till oss politiker i nämnden och vill ha svar inom två dagar. Och det är inte vilka dagar som helst utan det är semesterdagar, säger Per Hansson.

Att få två dagar i början av juli på sig att ta ställning till en så stor och viktig fråga är inte vettigt tycker centerpartisten Per Hansson. Det fanns heller ingen anledning att sätta en så kort svarstid, tjänstemännen i Umeå skulle inte ens röra i frågan förrän 15:e august.

I kommundelspolitiken är det ofta mer sakfrågor än blockpolitik säger Per Hansson, därför kan man inte förutsätta att ledamöterna i nämnden vid en omröstning skulle rösta utifrån att de rödgröna partierna håller ihop i majoritet och den borgerliga alliansen hamnar i minoritet i opposition.

– Ingen vet var någon står i den här frågan i Sävar kommundelsnämnd eftersom frågan inte har varit uppe. Det är det jag tycker är så tråkigt, säger Per Hansson, centerpartist och ledamot i Sävar kommundelsnämnd.