Arbetsliv & Ekonomi

LO befarar tystnad om arbetsgivare slipper betala

1:24 min

Regeringen har tillsatt en utredning om hur arbetsgivares kostnader vid tvist om uppsägning ska begränsas. LO är starkt oroade över vilka konsekvenser förslaget kommer att få för löntagare på svensk arbetsmarknad.
– Förslaget leder till kraftigt ökad otrygghet och arbetstagare tystas, säger Per-Erik Johansson som är ordförande för Lo-distriktet i Västerbotten.

En tvist om uppsägning kan pågå under mycket lång tid. Går tvisten till Arbetsdomstolen är det inte ovanligt att det tar ett år eller mer innan domstolen prövar målet. Idag fortsätter anställningen tills tvisten är löst, vilket innebär att arbetstagaren inte ställs på bar backe som vid ett avskedande utan har rätt till lön under förutsättning att han eller hon fortsätter att arbeta.

Regeringen öppnar nu för minskade skadestånd samt att arbetsgivare ska slippa betala lön under pågående tvist. Konsekvensen av förslaget blir att arbetstagarnas möjligheter att tillvarata sina lagliga rättigheter kraftigt försvåras.

Per-Erik Johansson tror att uppsägningar utan saklig grund kommer att öka eftersom den ekonomiska risken kraftigt minskar för arbetsgivarna.