umeå

Mirzaie går till arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen har nu fått in ett fullständigt överklagande från universitetsläraren Homa Mirzaie angående att Umeå tingsrätts ogillade hennes stämning av från Umeå universitet.

Arbetsdomstolen skall därmed påbörja värderingen av hennes överklagande och besluta om prövningstillstånd. Det är alltså inte klart att det blir en förhandling inför Arbetsdomstolen. Besked om prövningstillstånd kommer sannolikt att dröja ett par veckor.

Det var den 8 juli som tingsrätten i Umeå meddelade dom efter en tre dagar lång uppslitande förhandling om att universitetet sa upp Homa Mirzaei efter tretton års anställning. Universitetets motiv var allvarlig och långvarig misskötsel av arbetet och att hon inte följt ledningens beslut och anvisningar. Homa Mirzaie stämde universitetet för otillåten uppsägning, och hävdade att kolleger och arbetsledning trakasserat och kränkt henne under flera års tid.