inlandet

Akutvård i fjällen får pengar

Landstingets arbete med att utveckla akutsjukvården i fjälltrakterna får stöd från regeringen i form av ett bidrag på 1,2 miljoner kronor.

Samebyar, lokala helikopterföretag, fjällräddningen och sjukvårdspersonal ska utbildas i akut omhändertagande.

I första hand ska satsningen leda till ökad trygghet för samer, men ska också göra tillvaron tryggare för turister, jägare och andra som befinner sig i fjällvärlden. Arbetet ska genomföras i samarbete med landstingen i Norrbotten och Jämtland.