hälsa & sjukvård

Livmoderhalsvaccin dröjer ännu längre

Det är risk för att de allmänna vaccinationerna mot livmoderhalscancer att fördröjs ytterligare. Läkemedelsföretaget GlaxoSmithKlein som vann den första upphandlingen av HPV-vaccin överväger att överklaga det nya upphandlingsbeslutet från förra veckan, för deras vaccin år både billigare och bättre hävdar Johan Thor som är marknads- och försäljningsdirektör på GlaxoSmithKlein Sverige.

– Den här upphandlingen handlar ju om att ge svenska tjejer ett skydd mot livmoderhalscancer. Vårt vaccin har ett 93-procentigt skydd och konkurrentens 43 procent. När vi sen i utvärderingen fick se att våra vacciner värderas lika så blev vi väldigt väldigt besvikna, säger Johan Thor.

2009 beslutade Socialstyrelsen om allmän vaccinering av skolflickor mot livmoderhalscancer - HPV. Landstingens upphandlare köpte HPV-vaccinet Cervarix från just GlaxoSmithKlein för att påbörja vaccinering av Sveriges omkring 55 000 flickor i femte klass för ett år sen.
Konkurrenten Sanofi Pasteur som tillverkar det HPV-vaccin som är vanligast vid privatvaccinationer, Gardasil, överklagade med motiveringen att man borde ha räknat in att deras 50 procent dyrare vaccin också motverkade könsvårtor, dvs Kondylom. Kammarrätten beslutade att upphandlingen skulle göras om.

Kanske ytterligare försening
Sanofi Pasteurs överklagande har hittills lett till ett års försening. Nu är det den första vinnaren, med det billigare och effektivare HPV-vaccinet som i sin tur överväger ett överklagande och därmed kanske orsakar ytterligare försening.
– Det vill vi inte, säger Johan Thor, GlaxoSmithKlein, utan vi har ju tvärtom profilerat oss mot okynnesöverklaganden, utan vi vill ha transparanta processer där man pratar om saker och ting innan upphandlingen för att slippa bråka i efterhand. Tyvärr - vad som har skett här är att vi fick ett klargörande för hur man skulle värdera cancerkriterierna och sen får vi ett tilldelningsbeslut som säger att "Nej, vi utvärderar enligt helt andra kriterier. Och det är ju precis så det inte skall gå till.

Undrar över sekretess
– Dessutom undrar vi över sekretessgången här, att priserna inte är offentliga. Vi har meddelat vårt pris men får inte veta vad vår konkurrent har skickat in för pris. Och vad vi också skulle vilja veta är hur hur man har gjort den här märkliga beräkningen att våra vaccin har likvärdigt skydd mot livmoderhalscancer, nånting som för oss och externa experter är en fullständig gåta, slutar Johan Thor.