budget 2012

Neddragningar kan drabba jägmästarutbildningen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) drabbas av neddragningar i regeringens budgetproposition. Enligt universitetsdirektör Ulf Heyman kommer detta att även drabba jägmästarutbildningen i Umeå. Grundutbildningarna får minskade anslag och Ulf Heyman tror att det finns en stor risk för att fakulteten i Umeå kommer att tvingas till en bantning.