Åsele

Cykla elcykel och snacka samåkning

I veckan hålls den europeiska trafikantveckan runt om i hela EU. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Det här uppmärksammas förstås också i Västerbotten, och idag hålls en informationsträff i Åseles kommunhus. Där kommer energi- och klimatrådgivaren Jan Persson att finnas.

- Där kan man få möjlighet att cykla med elcykel till exempel. Men framförallt då kunna prata om transporter, vad det finns för möjlighet att se över sin bilanvändning.

Att avstånden på många håll i Västerbotten är så långa tycker Jan Persson inte hindrar att man rannsakar sitt bilsamvete.

- Även i små samhällen så är det ju ändå en hel del personer som har relativt nära till sina arbetsplatser. Och man kan ju även där se över om det finns möjlighet till samåkning med andra i närliggande byar eller sin egen by.