public service

Krav på produktion utanför Stockholm tas bort

1:06 min

Regeringen vill att ta bort kravet på Sveriges Radio och Sveriges Television att producera minst 55 procent av sitt innehåll utanför Stockholm. Förslaget ligger i regeringens budgetförslag. Men Sveriges Radios VD Mats Svegfors tror inte att det kommer att försvaga västerbottningarnas röst i radio och teve.

- Det är ett väldigt klumpigt sätt att reglera, utan vi vill ha en annan typ av reglering som inte innebär att vi ska producera mindre utanför Stockholm, men att vi inte ska bindas till en viss procentsats.

Vad menar du med att det är klumpigt?

- Det beror väldigt mycket på vad man kallar olika saker. Det finns exempel, inte i radio men i TV, där man flyger ner en jädrans massa människor till Göteborg, och sen har man programledare som heller inte är från Göteborg. Sen sänder man ett program från Göteborg, men det tillgodoser ju inte något rimligt intresse av att spegla hela Sverige. Det inbjuder till kringgående, som alla såna här så kallade stupstocksregler.

Men behövs det inte någon typ av bestämmelse?

- Jo, men det kommer finnas även fortsättningsvis. Men det kommer inte bindas till en procentsats.