miljö

Storuman pantar mest

Storumanborna är bäst i länet på att panta. Enligt statistik från returpack pantades 226 burkar och petflaskor per person i Storumans kommun under 2010. I Norsjö pantas det minst med bara 106 burkar och flaskor. Alla kommuner i länet har blivit bättre på att panta jämfört med 2009, men Västerbotten ligger ändå lite under rikssnittet.