vetenskap

Umeprofessor till Vetenskapsakademien

Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Umeå universitet, har invalts som ledamot nummer 1 623 i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA.

Det är ett exklusivt erkännande för en forskares insatser inom sitt ämnesområde.

Sedan tidigare är flera Umeåprofessorer ledamöter i Vetenskapsakademien.

Idag har akademien drygt 400 svenska och 175 utländska ledamöter. Kungliga vetenskapsakademien har funnits sen år 1739 och det har funnits sammanlagt 1622 ledamöter före professor Stefan Svallfors.