Kulturhuvudstadsåret 2014

Kulturhusbygge kan försenas

En redan snäv tidsplan ansträngs när kulturhusprojektet i Umeå nu överklagats. Det är föreningen för byggnadskultur som överklagat detaljplanen till länsstyrelsen. Och med en beräknad byggtid på två och ett halvt år blir det tajt att hinna få huset klart till kulturhuvudstadsåret 2014.  Men till att börja med ska länsstyrelsen avgöra om föreningen har rätt att överklaga. Det skriver Västerbottens folkblad i dag.