skogen

Sveaskog kan bättre

Statliga Sveaskog skulle kunna förbättra sin lönsamhet med 35 procent. Förädlade plantor och nya trädslag skulle öka tillväxten i skogen. Det visar en rapport från forskningsinstitutet Skogforsk.

Sveaskog har de senaste tio åren satsat mycket på olika åtgärder för att öka tillväxten i skogen men mer finns att göra.

Bland annat borde användningen öka av nya trädslag som sibirisk lärk och contortatall i norr och hybridlärk i söder, enligt rapporten.