Lycksele

Vill inte ha vindkraftverk

Planerna på att bygga vindkraftverk i Vargträsk i Lycksele kommun överklagas. Det är Vapstens sameby, Stöttingfjällets miljöskyddsförening och en lokal markägare som skrivit under överklagan. De menar att planerna strider mot miljöbalken och kommer att leda till buller, förfulning och minskad markanvändning. Dessutom hävdar de att Lyckseles miljö- och samhällsnämnd har vilseletts att godkänna utbyggnaden, och att markägare inte har informerats.