botniabanan

Höga förväntningar, men hur blev det?

1:28 min

Det fanns stora förhoppningar bland pendlare och andra resenärer när Botniabanan invigdes för ett år sedan. Men förseningarna på banan skapar missnöje. Frida Bylin, forskningsassistent på Örnsköldsviks kommun, har undersökt resenärernas förhoppningar, både de infriade och de svikna.

– Man förväntade sig snabba bekväma resor, och att man skulle få ett miljövänligt alternativ. Och det kan man väl säga att man till viss del har fått levererat också.

Innan sträckan Örnsköldsvik-Umeå invigdes skickade Frida Bylin och forskningskollegan Kerstin Westin, professor vid Umeå universitet, ut en enkät, och den visade på höga förväntningar bland dem som kunde tänkas resa på banan. Nu när tågen har gått ett tag har man följt upp med tolv djupintervjuer, och det visade sig att det inte blev helt som de svarande hade tänkt.

– Det går ju inte att komma ifrån att det finns ett bubblande missnöje kring hur man har upplevt leveransen av trafiken, och det har ju på många sätt överskuggat diskussionerna i intervjuerna. Man känner att man inte har fått den leverans på trafiken som man hade förväntat sig. Man samtidigt finns det en väldig längtan efter fler resor, efter helgresor och kvällsresor där man kan nöjesåka på ett annat sätt.

Så småningom ska det bli ännu en stor enkät, som ska ge mer handfasta siffror på vilka som börjat resa längs Botniabanan, vilka som till exempel kan tänka sig att byta från bil till tåg. En sån här studie, där man haft möjlighet att ta reda på människors attityder och beteende både före och efter ett järnvägsbygge, är helt unik, säger Frida Bylin. Inte minst kan Trafikverket och Norrtåg, som trafikerar banan, ha glädje av resultaten som de kommer få ta del av.

– Det kommer de ju givetvis få göra och vi hoppas att det kan bidra till att utveckla också.

Reportrar: Anna Ahlström, SR Västernorrland och Marie Wenger, SR Västerbotten