Skellefteå

Goda utsikter för Utsikten

Unga vuxna som stått utanför arbetsmarknaden och deltagit i ett projekt som heter Utsikten i Skellefteå. Nu visar en utvärdering av projektet att över hälften av deltagarna uppnått egen försörjning och hela 90 % av deltagarna anser att de har fått en förbättrad livssituation genom att delta.

Utsikten är ett samverkansprojekt mellan Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting och har finansierats med medel från Svenska ESF-rådet. Behovet av myndighetsgemensamma insatser för de här personerna är fortsatt stort, så nu ska Samordningsförbundet göra en ny ansökan för att förlänga projektet.