natur & miljö

Här hittar grodorna ut

1:39 min

Stanken från förruttnade möss, grodor och ormar och synen av kannibalismen blev till slut ett arbetsmiljöproblem för banarbetarna längst Botniabanan. Men lösningen var enkel, till och med mycket enkel.

– Det är som ett dräneringsrör som går ifrån botten på de här brunnarna och ut upp i dagen, och så är det hål i underkant på rören så att de kan ploppa ut därifrån när de kommer upp, förklarar Kent Zachrisson från Trafikverket.

Det var en av byggledarna på Botniabanan AB som vid ett tidigare järnvägsbygge uppmärksammade problemet med att möss, grodor och ormar riskerade att falla ner i kabelbrunnarna, via kabelrännor som följer längs hela järnvägen.

Och det var professor Claes Andrén som efter en studie av brunnar kom fram till hur man skulle lösa problemet. Och här var det enkla det rätta. I botten på brunnen lade man en vanlig dräneringsslang, och genom den kröp djuren upp till friheten igen.

Inget större jobb har tunnlarna krävt, och särskilt dyrt har det inte heller varit. Men resultatet är slående.

– Jag helt klart har det underlättat mycket. Det kan ju vara några enstaka, men i stort är det nästan ingenting här. Så det verkar jättelyckat, säger Kent Zachrisson.