Skellefteå

Vill bli bättre på värdighet

Skellefteå kommun söker 630 000 kronor för att utveckla de lokala värdighetsgarantierna inom äldreomsorgen.

Tanken med garantierna är att det ska bli tydligt för äldre och deras anhöriga vad de kan förvänta sig för stöd.

En nationell värdegrund för äldreomsorgen infördes den 1 januari i år, och Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att betala ut knappt 100 miljoner till de kommuner som förbereder och utvecklar lokala värdighetsgarantier.