RENNÄRING

Höstslakten på rentjurar över

1:37 min

I samebyarna är det nu under hösten slaktmånader för ren. Och höstslakten på rentjurar har redan avslutats. I fredags var sista dagen som köttgrossisterna köpte in kött från rentjurarna.

– Det har gått hyfsat, jag har fått ett antal. Det varierar från år till år beroende på hur tur man har, säger Jörgen Stenberg, renägare i Malå sameby.

Att slaktföretagen inte köper rentjur, eller sarv, längre än till den 23 september är att den nu går in i brunst. Nu ska den strida om vajorna i renhjorden och då tar köttet smak och börjar lukta starkt och köps inte in.

Jörgen Stenberg har valt att inte ha mer än en fjärdedel handjur i sin hjord. Det gör att också att tjurslakten nu på hösten inte är så viktig för företagets ekonomi.

– Biprodukterna som man får av tjurarna har stor betydelse, säger Jörgen Stenberg.

Men det slöjdas i familjen Stenberg-Andersson och för slöjden är höstslakten viktig. Av horn gör de knappar, skinnet från benen – bällingen – blir oftast skor och byxholkar. Och härna – skallskinnet,  används också till skor men även annan slöjd.