KRISTINEBERG

Nu ska Kristineberg städas upp

Nu ska skräpiga tomter och förfallna hus i det tidigare gruvsamhället Kristineberg städas upp. Lycksele kommun har listat fjorton fastigheter som akuta att åtgärda.

Lycksele kommun har antagit en ny plan för att åtgärda skräpiga tomter och förfallna hus i Kristineberg. Handlingsplanen är en turlista på 14 fastigheter som kommunen anser mest akut att åtgärda.

Totalt bedömer kommunen att det finns ett 30-tal fastigheter som behöver rustas upp, rivas, rensas från skrotbilar och annat skräp.

I flertalet fall ska förelägganden med hot om vite tvinga ägarna att åtgärda fastigheterna och i några fall går kommunen in och städar men på fastighetsägarens bekostnad.