Lycksele

Alpinanläggningen Bocksliden rustas upp

Nu är det definitivt klart att Lyckseles alpina anläggning Bocksliden kommer att rustas upp. Kommunfullmäktige har beslutat att satsa 4 ½ miljon på skidbacken de närmsta åren.

Friluftfrämjandet ska fortsätta sköta driften av Bocksliden och får utökat bidrag för att klara driftskostnaderna.

– Det här är en spännande och nödvändig investering som kommer att gynna både besöksnäringen och folkhälsan, sa kristdemokraten Roland Sjögren i fullmäktigedebatten.

Däremot hade han invändningar om hur kommunen sköter så kallade strategiska investeringar där det här var ett exempel. Enligt Sjögren behöver politikerna bli tydligare i vad strategiska investeringar är och varför man satsar pengar på det.