Nordmaling

Ekonomiskt underskott för Nordmaling

1:47 min

Nordmalings kommun har levt bra över sina tillgångar, det visar delårsrapporten för årets sju första månader. Anledningen som anges är högre verksamhetskostnader, men enligt kommunalråd Ulla-Maj Andersson (S) har nämnderna inte kommit med några bra förklaringar till varför verksamheten blivit dyrare.

– Någon bra förklaring till varför nämnderna behöver mer pengar har vi inte fått i delårsrapporten, men den förklaringen ska vi naturligtvis ha innan årets slut, säger kommunalråd Ulla-Maj Andersson.

Nordmalings kommun visar i delårsrapporten ett resultat på nästan tre miljoner kronor i underskott. Årsresultatet väntas hamna på dryga fem miljoner i underskott, men enligt Ulla-Maj Andersson kommer den prognosen inte att stämma.
Kommunen har nämligen, enligt Andersson, ett överskott på fem miljoner kronor sedan 2010. Pengar som är öronmärkta för verksamheter inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, och som inte nämns i delårsrapporten.

– Då kommer man ner till att det blir några hundratusen kronor i minus vid årets slut. Men problemet är att vi har en stor överrock som måste krympas. I år löser vi kostnaderna med de öronmärkta pengarna, men hur gör vi nästa år?, säger Ulla-Maj Andersson som själv inte har något bra svar på frågan.

Kommunen hoppas dock på att få klarhet i vad det är som kostar så mycket pengar och var pengar kan sparas genom en analys av de olika nämnderna.

En av de tre nämnder som går med minus är barn- och utbildningsnämnden. Delårsrapporten visar ett resultat på en miljon kronor i underskott – något som kan ha inverkan på huruvida omstridda Nyåkers skola måste stänga eller inte.

Enligt Tomas Johansson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är det i grund och botten av pedagogiska skäl som man vill flytta skolans sex elever. Men det ekonomiska läget spelar roll.

– Naturligtvis så är det så, att om man flyttar de sex barnen så handlar det ändå om en heltidsstjänst mindre. Det skulle spara in cirka 400 000 på ett helår, säger Johansson.

Ulla-Maj Andersson anser inte att kommunen befinner sig i någon ekonomisk kris, men hon medger att kommunen har högre kostnader än andra liknande kommuner inom vissa områden. Hon har därför till exempel köpt in tio exemplar av en bok med titeln "Vad kostar verksamheter i din kommun?" som ska delas ut till ordföranden och tjänstemän.

– Vi måste analysera varför vi har högre kostnader, säger Andersson.

Ni uppfyller inte kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Vad säger du till de nordmalingsbor som tycker att det låter slarvigt?

– Byt min plats och sätt dig här och se om du kan få det att gå ihop. Kom med bra förslag. Jag har aldrig sett att man kommit med bra förslag på kostnadsminskningar. Man kommer med förslag där man vill ha mer pengar, och ja, vi har lagt ut alla våra pengar, säger Ulla-Maj Andersson.