Umeå

Få inom vården vill arbeta med äldre

1:19 min

Hur får man vårdpersonal att trivas inom äldreomsorgen? Den nöten ska forskare från Umeå universitet försöka knäcka i ett nytt forskningsprojekt. För trots att de äldre blir fler och fler så är det få inom vårdyrkena som vill arbeta med dem.

 – Det finns en statustrappa inom vården, och då kan man ju säga att vård av äldre ligger inte högt på den trappan. Tyvärr, säger Ann Öhman, lektor i folkhälsovetenskap, som leder projektet.

När Ann Öhman och hennes kollegor skickade ut en enkät till sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter för att ta reda på vad de ville med sina yrkesliv, visade sig äldreomsorgen ligga lågt på önskelistan. Det var för tio år sen, och nu har forskarna fått pengar för att följa upp enkäten.

Tanken är att hitta dem som trots allt hamnade inom äldreomsorgen, och som trivs.
– Det är skrivet ganska mycket och forskat ganska mycket omkring att äldrevården är tung, att det är mycket jobb, att det är många som slutar ganska snabbt. Man börjar ofta där när man blir färdig inom ett vårdyrke, men sen slutar man efter några år. Och nu har vi tänkt försöka hitta dem som är kvar och som vill utvecklas och som trivs och som känner att det här är ett ställe de vill vara på, säger hon.

Projektet drivs av Centrum för genusvetenskap, och resultaten ska tolkas utifrån ett genusperspektiv. För det är ju framför allt kvinnor som jobbar inom de här yrkena. En annan faktor som ska undersökas är ledarskapet - är det så att vissa chefsegenskaper ger nöjdare personal? Och Ann Öhman hoppas att forskningen ska komma till nytta.
– Vi hoppas att vi ska hitta faktorer som vi kan lära oss mer av. Vad är det som är viktigt för att folk ska trivas inom äldreomsorgen?