VÄSTERBOTTEN

Ont om sikar i Bottenhavet

Efter några goda år i mitten av 1990-talet har yrkesfiskarnas fångster av sik minskat stort. Nu ska det hållas konferenser i både Umeå och Vasa om läget för siken i Bottenhavet och Bottenviken.

I veckan håller projetet Intersik konferenser på båda sidor om Kvarken för att diskutera fångstdata och sikfiskets tillstånd.

– Situationen för den havslekande siken är oroväckande, säger Stefan Larsson projektanställd forskare vid länsstyrelsen i Västerbotten.