Just nu

Västerbotten

Var tionde vårdplats ska bort

1:37 min

Majoriteten i landstinget; socialdemokraterna och miljöpartiet föreslår stora förändringar för att få rätsida på landstingets ekonomi. Tio procent av länets vårdplatser ska försvinna och flera mindre orter kan bli av med sjukvårdsresurser.

– Vi har för höga kostnader idag. Vi ska försöka förändra strukturen som gör att vi kan få en mer kostnadseffektiv vård och också klara en budget i balans, säger Peter Olofssson är socialdemokratiskt landstingsråd.

För att nå balans i budgeten föreslår man alltså en rad förändringar:
Sjukstugeplatserna i Sorsele och Dorotea ska avvecklas och platserna på sjukstugan i Malå ska minskas. Å andra sidan ska sjukstugorna i Vilhelmina och Storuman utöka och bli glesbygdssjukhus, och Lycksele ska bli ett kompetenscentrum.

10 procent av slutenvårdsplatserna i länet ska bort, totalt 85 platser. Enbart på universitetssjukhuset i Umeå blir det 50 platser som ska bort. Ambulansverksamheten ska stärkas i Umeå och Lycksele, men försvinner från Malå och Åsele.
– Om man ser på hela pusslet så tror jag att vi använder resurserna på ett bättre sätt, säger Peter Olofsson.

Vänsterpartiet stödjer inte det här förslaget och väljer nu att kliva av samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.