Stensele

Fortsatt bakning i Stensele

Miljööverdomstolen ger Stensele hembygdsförening rätt att baka i föreningens bagarstuga och upphäver därmed Länsstryrelsens beslut.

Det var efter klagomål från bagarstugans grannar som hembygdsföreningen förbjöds att baka. Men nu har miljööverdostolen bestämt att föreningen får elda i bagarstugan två gånger i veckan och inte alls under juli och augusti.