Inlandet

Telefonnätet utslaget till 16.00

En telestation i Lyckseleområdet är just nu utslagen och det går inte att ringa larmnummret 112 från det fasta telefonnätet. Störningen förväntas pågå till minst klockan 16.00 idag.   

Störningen gör att det inte går att använda det fasta telefonnätet för att ringa till vare sig 112, sjukvårdsrådgivningen 1177, Lycksele lasarett eller hälsocentralerna och sjukstugorna i södra Lappland.

Det mobila nätet fungerar dock bra och det går att nå 112 och sjukvårdsrådgivningen 1177.


Allmänheten kan ringa växeln vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå vid frågor.