Just nu

Barnporrhärvan

Kvinnorna får villkorlig dom och böter

1:10 min

De två kvinnorna från Västerbotten dömdes till villkorlig dom och ska betala 2 500 kronor respektive 3 000 kronor i dagsböter. Den 43-årige man som anses vara huvudfigur i härvan döms för grovt barnpornografibrott till ett års fängelse.

Lagmannen i Falu tingsrätt Lars-Erik Bergström berättar mer.

Idag kom Falu tingsrätts domar i den stora barnporrhärvan där 23 kvinnor och en man stått åtalade. Två av de inblandade kvinnorna kommer från länet.

Kvinnorna som är spridda över hela landet döms för barnpornografibrott av normalgraden, till villkorliga domar och böter mellan 2 500 kronor och 18 000 kronor. Att det inte blir fråga om ringa brott beror på att bilderna och i vissa fall filmerna är särskilt hänsynslösa och skildrar barn som våldtas på olika sätt av vuxna och ibland även är bundna under övergreppen.

Enligt domen så är åklagarens bevisning stark, och det finns ingen tvekan om att barnporrnografiska bilderna har skickats till kvinnorna och att chattsamtalen om bilderna har förts mellan kvinnorna och mannen.

I bedömningen av brottet ingår också att de flesta av kvinnorna, även om de enligt rätten måste ta ansvar för sina egna handlingar, inte varit i psykisk balans. Mannen har "utnyttjat deras dåliga psykiska tillstånd och längtan efter mänsklig närhet".

Den 43-årige man som anses vara huvudfigur i härvan döms för grovt barnpornografibrott till ett års fängelse.

Reporter: Martin Eriksson/P4 Dalarna