Västerbotten

Längre väntetid för donationer

1:29 min

Väntetiden för ett organbyte har blivit längre de tre senaste åren. Undersökningar visar att 90 procent av alla vuxna svenskar är positiva till att donera sina organ, men att bara hälften har gjort ett aktivt val.

Lars Jonsson från Skelleftehamn har Skellefteåsjukan, och för att bromsa sjukdomsförloppet fick han byta lever. Sin egen lever donerade han.

Enligt Socialstyrelsens donationsråd så är nära 90 % av den vuxna svenska befolkningen positiva till att donera sina organ.

Men bara hälften har gjort ett aktivt val, och det finns tre sätt att göra det.

Man kan anmäla sig till socialstyrelsens donationsregister, eller fylla i ett donationskort som man alltid bär med sig.

Man kan också berätta för sina närstående att man är beredd att donera sina organ. Men Lars Jonsson tycker att det borde bli enklare.

– Jag tror att många har svårt att komma till skott. Kanske kunde det finnas en ruta på deklarationspappret så man kan kryssa för på ett enkelt sätt.