infrastruktur

EU-skjuts till Norrbotniabanan?

Idag fattar Eu-kommissionen ett beslut om fördelning av pengar till transportsatsningar som kan betyda ett rejält tillskott till Norrbotniabanan.

Enligt ett pressmeddelande från socialdemokratiska Eu-parlamentariker är Norrbotniabanan och Botniska korridoren prioriterade. Det finns möjlighet att hämta hem miljarder till svensk järnväg, hävdar Marita Ulvskog.

Sammanlagt ska 200 miljarder fördelas.