sjukvård & hälsa

Ny missbruksvård utan finansiering

En statlig utredning har föreslagit att landstingen ska ta över hela ansvaret för vården av missbrukare. Men Västerbottens läns landsting menar att förslaget är underfinansierat.

Idag är det kommunen som har ansvar för den psykosociala behandlingen av missbrukare och för vården vid så kallade hvb-hem.

Landstinget i Västerbotten ställer sig positivt till de flesta av utredningens 70 förslag, men anser alltså att det behövs mer pengar om landstinget ska kunna klara uppdraget.